خانه > اخبار > اخبار صنعت

اهمیت اسپیسر چرخ

2021-11-19

علاوه بر افزایش زیبایی، هدف مهم از افزودن وسایل نقلیه استفاصله دهنده چرخاین است که عرض مسیر را بر اساس عرض مسیر اصلی افزایش دهیم تا خودرو در فرآیند پویا خم شدن پایدارتر شود. البته پایداری خودرو در پیچ ها نیز تحت تاثیر کمک فنرها، لاستیک ها، میلگردهای ضد رول و سایر قطعات خواهد بود.(فاصله چرخ)اما با این فرض که این فاکتورها بدون تغییر باقی می مانند، فقط از منظر عرض مسیر، هرچه عرض مسیر بیشتر باشد، انتقال وزن جانبی کمتر و درجه پایداری در پیچ ها نیز افزایش می یابد. البته نمی توان به سادگی و به طور تقریبی از نظریه نتیجه گرفت. هرچه از فاصله‌دهنده چرخ خودرو ضخیم‌تر استفاده شود، پایداری در پیچ‌ها افزایش می‌یابد. استفاده از واشر چرخ با ضخامت ناهماهنگ با خودرو، نه تنها بر ظاهر خودرو تأثیر می گذارد، بلکه با اصل آیرودینامیکی مطابقت ندارد و بر عملکرد رانندگی خودرو نیز تأثیر می گذارد. بنابراین، اگر می خواهید به خودروی خود واشر اضافه کنید، لطفاً برای مشاوره به یک فروشگاه حرفه ای اصلاح خودرو مراجعه کنید.