خانه > اخبار > اخبار شرکت

کارگاه جدید بیش از 2000 متر مربع ما به بهره برداری رسیده است

2021-08-26

کارگاه جدید بیش از 2000 متر مربع ما به بهره برداری رسیده است. مرکز تولید با کنترل عددی و برخی از خطوط مونتاژ به کارگاه جدید منتقل شده است.