خانه > اخبار > اخبار شرکت

ما یک آموزش ایمنی آتش نشانی برای کارکنان شرکت انجام دادیم

2021-08-26

در تاریخ 5 جولای، به منظور ارتقاء آگاهی ایمنی در برابر آتش سوزی کلیه کارکنان شرکت و عمومیت بخشیدن به دانش ایمنی آتش نشانی، از سخنرانان حرفه ای آتش نشانی دعوت کردیم تا کارکنان شرکت را برای دانش حفاظت در برابر آتش آموزش دهند.